Snelzoeker producten

Zoek een winkel in uw buurt

Overzicht winkels

5 + 5 = 10
jaar garantie

Meer info over de Dovre Garantie

Diagnose bij problemen voor uw kachel of haard

Raadpleeg dit "Diagnoseschema" om eventuele problemen bij het gebruik van het toestel op te lossen.

          PROBLEEM 
x         Hout wil niet doorbranden 
  x       Geeft onvoldoende warmte 
    x     Rookterugslag tijdens het bijvullen 
      x   Toestel brandt te hevig, niet goed regelbaar 
        x Aanslag op het glas 
       
          mogelijke OORZAAK mogelijke OPLOSSING
x x x   x Onvoldoende trek Een koude schoorsteen creëert vaak onvoldoende trek. Volg de instructies voor het aanmaken in het hoofdstuk "Gebruik" van de handleiding; open een raam.
x x x   x Hout te vochtig Gebruik hout met maximaal 20% vocht.
x x x   x Afmetingen hout te groot Gebruik kleine stukjes aanmaakhout. Gebruik gekloven houtblokken met een omtrek van maximaal 30 cm.
x x x x x Stapeling hout niet correct Stapel het hout zodanig dat er voldoende lucht tussen de houtblokken kan stromen (losse stapeling, zie "Stoken met hout").
x x x   x Werking van de schoorsteen onvoldoende Controleer of de schoorsteen aan de voorwaarden voldoet: minimaal 4 meter hoog, juiste diameter, goed geïsoleerd, gladde binnenzijde, niet te veel bochten, geen obstructies in de schoorsteen (vogelnest, te veel roetafzetting), hermetisch dicht (geen kieren).
x x x   x Uitmonding van de schoorsteen niet correct Voldoende hoog boven het dakvlak, geen obstructies in de nabijheid.
x x x x x Instelling van de luchtinlaten niet correct Open de luchtinlaten volledig.
x x x   x Aansluiting van het toestel met de schoorsteen niet correct Aansluiting moet hermetisch dicht zijn.
x x x   x Onderdruk in de ruimte waar het toestel is geplaatst Zet afzuigsystemen uit.
x x x   x Onvoldoende toevoer van verse lucht Zorg voor voldoende luchttoevoer, maak desnoods gebruik van de buitenluchtaansluiting.
x x x   x Ongunstige weersomstandigheden?
Inversie (omgekeerde luchtstroom in de schoorsteen door hoge buitentemperatuur), extreme windsnelheden
Bij inversie is gebruik van het toestel af te raden. Plaats desnoods een trekkende kap op de schoorsteen.
    x     Tocht in de woonkamer Voorkom tocht in de woonkamer; plaats het toestel niet in de nabijheid van een deur of verwarmingsluchtkanalen.
        x Vlammen raken het glas Zorg dat het hout niet te dicht tegen het glas ligt. Schuif de primaire luchtinlaat verder dicht.
      x   Toestel lekt lucht Controleer de afdichtingen van de deur en de naden van het toestel.

Geef uw emailadres in en blijf op de hoogte.