Snelzoeker producten

Zoek een winkel in uw buurt

Overzicht winkels

5 + 5 = 10
jaar garantie

Meer info over de Dovre Garantie

Garantievoorwaarden

DE DOVRE GARANTIE is enkel van toepassing in de BENELUX

Deze Dovre-haard is met de grootste zorg uit hoogwaardige materialen vervaardigd voor een optimaal comfort en veilig plezier, zodat u jarenlang kunt genieten.

 Als gebruiker speelt u een belangrijke rol om van uw Dovre-haard/kachel optimaal te kunnen genieten, daarom raden we u aan :

 • De handleiding en onderhoudsvoorschriften  aandachtig te lezen
 • De installatie van uw Dovre-haard laat u best uitvoeren door een erkend installateur (of toch zeker de controle). De erkende vakman zal nagaan of het rookkanaal overeenstemt met de eisen van uw Dovre-haard.

Indien het een gashaard betreft is de installatie verplicht door een erkend installateur, volgens de landelijke en/of regionale normen en volgens de bijgeleverde installatievoorschriften

 • Het rookgaskanaal regelmatig ten laten reinigen

Indien er desondanks toch een defect optreedt, dan zijn volgende garantiebepalingen geldig

 • Duur garantie:    
   • 5 jaar voor gietijzeren mantel onderdelen die geen rechtstreeks contact hebben met vuur
   • 5 jaar op emailafwerking
   • 2 jaar op elektronische onderdelen (ventilator, toerenregelaar,  thermokontakt, gasblok,…) en mechanische onderdelen (handvaten, scharnieren,…)
 • De duur van garantie voor gietijzeren mantel en emailafwerking wordt extra verlengd met 5 jaren indien u het online garantiebewijs invult binnen 3 maanden na aankoop
 • De installateur zal zich vergewissen van de goede kwaliteit en de goede werking van het rookgaskanaal
 • De garantieperiode geldt vanaf de datum die duidelijk is vermeld op de aankoopfactuur
 • Schade als gevolg van transport wordt enkel gedekt na melding  binnen 48u  na ontvangst en vermeld op de leveringsbon

 

De garantie dekt de schade aan de haard of een gebrekkige werking niet in volgende gevallen:

 • Als de installatie niet volgens de installatie-richtlijnen is gebeurd
 • Bij een abnormaal gebruik (zie gebruiksaanwijzing)
 • Een gebrekkig onderhoud
 • Bij beschadigingen veroorzaakt door oorzaken van buitenaf (schokken, bliksem, brand, vallen, overstroming, oververhitting van de haard) tijdens transport, opslag of montage
 • Als er zonder de toestemming van Dovre wijzigingen aan de haard zijn aangebracht
 • Als u niet het garantiebewijs met de originele en gedateerde aankoopfactuur kunt voorleggen
 • Bij gebruik van brandstof die niet voldoende droog is (max 20% vocht)

Glas en slijtagegevoelige onderdelen (dichtingen, vermiculiet of  gietijzer binnenplaten van de verbrandingskamer,…) worden niet gedekt door garantie.

Arbeidsloon, verplaatsingsonkosten, kosten van monteren en demonteren en eventuele andere
schade, direct of indirect, in welke vorm dan ook die uit het gebrek zou kunnen ontstaan kunnen
niet aan Dovre in rekening worden gebracht en worden nimmer aanvaard.

Het online garantiebewijs moet volledig worden ingevuld en binnen 3 maanden na factuurdatum , enkel dan geniet u van 5 jaren extra garantie.

Door het online garantiebewijs zorgvuldig en volledig in te vullen kunnen we in vele gevallen eventuele problemen snel telefonisch en kosteloos oplossen.

Klachten worden uitsluitend in behandeling genomen op voorwaarde dat het online garantiebewijs werd ingevuld en via een  ingevulde klachtenformulier door tussenkomst van uw Dovre erkende verdeler

De garantie is beperkt tot de vervanging van onderdelen die defect zijn bevonden. Deze vervanging verlengt de duur van de oorspronkelijke garantie niet.

Geef uw emailadres in en blijf op de hoogte.