Snelzoeker producten

Zoek een winkel in uw buurt

Overzicht winkels

5 + 5 = 10
jaar garantie

Meer info over de Dovre Garantie

Privacy policy

Legal disclaimer

Hierbij de Privacy en disclaimer voorwaarden voor gebruikers van de internetdiensten behorende aan Dovre.

 

Privacy voorwaarden

Eigendom:
Deze website is eigendom van Dovre NV (met zetel te
Nijverheidsstraat 18, 2381 Weelde, België).

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de geldende voorwaarden, zoals hieronder opgenomen.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van de websites van Dovre, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Dovre of rechthoudende derden.

Bij betwistingen hiervan kanmen onderaan de vestigingsgegevens vinden om schriftelijk een klacht in te dienen, die daarna met de hoogste prioriteit zal behandeld worden.

De informatie (teksten, beelden en links) op deze website zijn uitsluitend informatief bedoeld. Wij leveren alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. Daarnaast behouden wij ons het recht om te allen tijde wijzigingen/correcties aan te brengen of informatie te verwijderen.

Privacy
Conform de privacy wetgeving (wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992) verbindt Dovre zich ertoe om geen persoonsgebonden informatie op te slaan en te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Het gebruik van “cookies”.
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Deze gegevens worden anoniem gebruikt en kunnen op geen enkele manier aan een eenduidig persoon gekoppeld worden.

Gegevens die door de bezoeker zelf worden ingegeven worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en worden niet doorgegeven aan derden. Hierbij dient aangegeven te worden dat Dovre zonder berichtgeving ingegeven gegevens kan gebruiken en verwerken.

Meer informatie hierover kan je vinden in ons Cookie statement.

Links naar andere websites

Dovre is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop Dovre door de beheerder. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van Dovre. Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden.

Verzoek richten aan Dovre

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag doen om deze gegevens te verwijderen of aan te passen. Dit kan op volgend adres:

tav. Dovre
Nijverheidsstraat 18,
381 Weelde
België
We verbinden er ons toe om binnen de 5 werkdagen aan uw verzoek gevolg te geven.

Geef uw emailadres in en blijf op de hoogte.